Liikennevakuutuslaki muuttuu - tästä on kyse

Hallituksen esitys HE 10/2024 vp on tällä hetkellä eduskunnan käsittelyssä ja olisi tämän hetken tiedon mukaan astumassa voimaan 1.5.2024. Esitys sisältää muutoksia liikennevakuutuksen voimassaoloon tilanteissa, joissa ajoneuvoa käytetään muussa kuin normaalissa tieliikenteessä, motoristeille suurimpana olisivat siis enduro-, motocross-, moottoriradalla tapahtuva ajo.

Koska lakiasioissa on aina kyse lain tulkinnasta ja pienetkin sanamuodon muutokset voivat saada aikaan suuria tulkintaeroja, on MotOrg Ry päättänyt pyytää aiheesta selvityksen lakimieheltä. Näin saamme parhaan mahdollisen tiedon miten muutos vaikuttaa yhdistyksen toimintaan esimerkiksi ajoharjoittelupäivien toteutuksessa. Asiasta tiedotetaan lisää vastausten saamisen jälkeen.

Hallituksen esitys kokonaisuudessaan löytyy eduskunnan sivuilta: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/HallituksenEsitys/Sivut/HE_10+2024.aspx