Henkilötietorekisteri

MotOrg ry | Henkilötietorekisteri

1. Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


2. Rekisterinpitäjä
MotOrg ry


3. Tietojen käyttötarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on MotOrg ry:n tapahtumien ja etujen käytön valvonta. Tietoja käytetään tapahtumatiedottamiseen ja mahdolliseen suoramarkkinointiin/tiedottamiseen, mikäli jäsen on antanut siihen suostumuksensa.

Keskustelufoorumin tietoja käytetään jäsenlistan ylläpitoon. Tietoja voidaan käyttää myös tilastollisiin tarkoituksiin.


4. Rekisterin tietosisältö
MotOrg ry:n jäsenrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

-Nimi
-Osoite
-Postinro
-Postitoimipaikka
-Sähköpostiosoite
-Jäsenmaksun maksutieto
-Jäsen-id
-Moottoripyora.org -foorumin käyttäjänimi
-Puhelinnumero
-Kotisivujen osoite
-Suostumus MotOrg ryn tiedotteisiin
-Suostumus yhteistyökumppaneiden tiedotteisiin

Moottoripyora.org keskustelufoorumin jäsenrekisteri pitää sisällään seuraavat tiedot

-Viimeinen kirjautumispäivä
-Käyttäjäryhmä
-Sähköpostiosoite
-Henkilökuvakkeen tiedot
-Lähetettyjen viestien määrä
-Kuva
-MSN/ICQ/Yahoo osoitteet
-Kotisivujen osoite
-Viestien asetukset
-Lisätiedot


5. Tietojen luovutus
Tietoja voidaan erityistapauksissa luovuttaa yhdistyksen hallituksen erikseen määräämiin tarkoituksiin, tällaisia voivat olla esimerkiksi mahdollisten jäsenlehtien postitus tai kattojärjestömme SMOTOn tilastolliset tarkoitukset. Tietoja ei luovuteta mainostarkoituksiin. MotOrg ry voi myös luovuttaa tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.


6. Tietojen poistaminen
Tietoja voidaan poistaa jäsenen vaatimuksesta. Tietoja jäsenrekisteristä pääsevät poistamaan moottoripyora.org keskustelufoorumin pääylläpitäjät.


7. Rekisterin suojaus
Moottoripyora.org keskustelufoorumin rekisterin tietoihin pääsevät käsiksi Moottoripyora.org foorumin pääylläpitäjät. MotOrg ry:n rekisterin tietoihin pääsevät käsiksi Moottoripyora.org foorumin pääylläpitäjät sekä moderaattorit. Tietokanta jossa rekisteri sijaitsee on suojattu teknisesti ulkopuoliselta käytöltä.