Sivu: 2 / 2:sta EnsimmäinenEnsimmäinen 12
Tulokset 31:stä 53:een 53:sta
 1. #31
  veikkaan että jäljet swingissä on pienin ongelma. 125cc kone monkeyssä liikenteessä mopoikäisellä on se isompi ongelma.
  we cannot tolerate zero tolerance!

  BMW R1200GS & Speed triple 1050
 2. #32
  Tässä spekulaatiossa ei kai ole kysymys ylinopeudesta vaan siitä että jos onnettomuuteen joutuva ajoneuvo ei vastaakaan sitä mitä otteeseen on merkitty, niin miten vakuutusyhtiö tulkitsee korvausvelvollisuutensa. Heillä on kyllä riittävästi lakimiehiä ja kapitaalia riitatilanteita varten.

  Meinaan että siinä on vitsit vähissä jos äksidentissä tulee pitkäaikaisia vammoja ja jää osittainenkin työkyvyttömyyseläke saamatta.
  SF 1098S
  MTS V4S Sport
 3. #33
  Lainaa Regon kirjoitti Katso viesti
  Moikka!

  Minun veljenpojalla on mopo johon hän on pultannut kiinni 125cc koneen ja arviolta mopossa huiput luokkaa 85km/h, luultavasti enemmän. Tästähän voi olla monta eri mieltä............
  Sinuna keskustelisin vakavasti veljesi kanssa.
  Hessu, vanha mutta hidas ja kankea.
  Team Green
 4. #34
  Lainaa speedheadshot kirjoitti Katso viesti
  Ei taida Suomalainen oikeuskäytäntö kuitenkaan tuntea sellaista tapaa menetellä, että syytetyn on todistetava syyttömyytensä (jos ei vero tai sana vs sana oikeutta lasketa) eli puuttuvan näytön vuoksi minun syytettynä on tässä todistettava, että tällaista mitä ei ole ikinä tapahtunut ei ole tapahtunut. Jos näin voisi tehdä, niin kenet vaan voisi haastaa oikeuteen mistä vaan ja vaatia, että hänen piitää todistaa syyttömyytensä ja jos ei siihen pysty, niin on syyllinen. Tämähän olisi aivan loistava bisnes!... Ehkä jossain Venäjällä tällainen on normia, mutta ei Suomessa. Kyllä se niin päin yleensä menee, että todistustaakka on syyttäjällä. On näitä laskelmia joskus esitelty ja jopa ihan silmilminnäkijä lausuntoja huomattavasta ylinopeudesta, niin ei yhtään mitään merkitystä ole niilla kommenteilla ollut, kun vastapuoli sanoo, että ei pidä paikkaansa. Kaikki tällaiset em. ovat aihetodisteita ja Suomessa ei saa aihetodisteita käyttää oikeudenkäynnissä. Tietty jos syytetty myöntää asian, niin silloinhan se on eri asia, mutta kuka myöntää tietäen, että on tulossa iso lasku?
  Oletko ollut kuinka monta kertaa osallisena oikeudenkäynnissä? Siellä ei kiistämiset juuri paina, jos sillä vakuutusyhtiöllä tahi syyttäjällä on esittää laskelmia, joiden perusteella olet siihen ylinopeuteen syyllistynyt. Eli siinä nimen omaan todistetaan sinut syylliseksi, sitten on oikeuden tehtävä päättää esitettyjen todisteiden perusteella syyllisyydestä ja tuomioista. Pelkkä kiistäminen ei ole kovin hyvä peruste vastapuolen esittämiä todisteita kumoamaan.

  Voi sitä toki kokeilla onneaan, mutta saattaa olla tuloksena iso kiukku, kun ei siellä uskottukaan vaikka kautta kiven ja kannon vakuutit että kymmenien metrien ilmalennon lähtönopeus oli 40 km/h.
  1835
 5. #35
  Lainaa Ghostrider kirjoitti Katso viesti
  Oletko ollut kuinka monta kertaa osallisena oikeudenkäynnissä? Siellä ei kiistämiset juuri paina, jos sillä vakuutusyhtiöllä tahi syyttäjällä on esittää laskelmia, joiden perusteella olet siihen ylinopeuteen syyllistynyt. Eli siinä nimen omaan todistetaan sinut syylliseksi, sitten on oikeuden tehtävä päättää esitettyjen todisteiden perusteella syyllisyydestä ja tuomioista. Pelkkä kiistäminen ei ole kovin hyvä peruste vastapuolen esittämiä todisteita kumoamaan.

  Voi sitä toki kokeilla onneaan, mutta saattaa olla tuloksena iso kiukku, kun ei siellä uskottukaan vaikka kautta kiven ja kannon vakuutit että kymmenien metrien ilmalennon lähtönopeus oli 40 km/h.
  Mutta ei sillä välttämättä mitään merkitystä ole vaikka ylinopeus olisi todettavissakin ja vaikka syytetty jopa sen myöntäisi tai ei myöntäisi. Ei se 1:1 tarkoita sitä, että automaattisesti vakuutusyhtiö voittaa ja syyllinen todetaan korvausvelvolliseksi tms. siinä on aika monia muitakin asioita, jotka tulee huomioida, kuin pelkkä ylinopeus.

  5.1 KKO 2016:36

  Tapauksessa oli kysymys siitä, että A oli lähestynyt risteystä kuljettaen ajoneuvoyhdistelmää yli 80
  km/t:ssa. Alueen suurin sallittu ajonopeus oli ollut 60 km/t. A oli törmännyt risteystä ylittämään
  lähteneeseen, kärkikolmion takaa tulleeseen B:n kuljettamaan henkilöautoon. Törmäyksen
  seurauksena B ja viisi kyydissä ollutta muuta matkustajaa olivat kuolleet. (KKO 2016:36.)
  Käräjäoikeus katsoi A:n syyllistyneen asiassa rikoslain 23 luvun 1 §:n 1 momentin perusteella
  liikenneturvallisuuden vaarantamiseen sekä rikoslain 21 luvun 8 §:n perusteella kuuteen
  kuolemantuottamukseen ja tuomitsi A:n yhteiseen 100 päiväsakon sakkorangaistukseen.
  Hovioikeudessa tuomio muuttui ja A:n katsottiin syyllistyneen liikenneturvallisuuden
  vaarantamiseen, mutta syytteet kuudesta kuolemantuottamuksesta hylättiin. Korkein oikeus pysytti
  Hovioikeuden tuomion katsoen, että henkilöautossa olleiden menehtyminen ei ollut aiheutunut A:n
  huolimattomuudesta. (KKO 2016:36.)

  5.1.1 Korkeimman oikeuden tuomio

  Korkeimmassa oikeudessa kysymykseksi muodostui se, onko A:n syyksi luetun
  liikenneturvallisuuden vaarantamisen osoittama huolimattomuus aiheuttanut B:n ja hänen
  kyydissään olleiden viiden matkustajan kuoleman. Keskeisenä arvioinnin kohteena A:n osalta oli
  rikoslain 3 luvun 7 §:ssä säädetyn huolimattomuuden arviointi sekä huolellisuusvelvollisuuden
  rikkomisen relevanssi. B:n osalta arvioitiin väistämisvelvollisuuden laiminlyömisen merkitystä
  kokonaisarvioinnissa. (Timonen ym. 2021, luku KKO 2016:36 Huolellisuusvelvollisuus
  tieliikenteessä ja kuolemantuottamus.)
  Korkein oikeus katsoi tapauksessa olevan riidatonta, että A on ajanut risteystä lähestyessään
  ylinopeutta yli 20 kilometriä tunnissa ja näin ollen huolimattomuudestaan rikkonut tieliikennelain
  säännöksiä tavalla, joka on ollut omiaan vaarantamaan toisten turvallisuutta. A:n ajama yli 20
  kilometrin ylinopeus on saattanut vaikuttaa B:n kykyyn arvioida ajoneuvojen välistä etäisyyttä ja
  risteyksen turvalliseen ylittämiseen käytettävissä olevaa aikaa. A:n huolimattoman toiminnan
  puolesta puhuu korkeimman oikeuden mukaan myös se, ettei A ollut hiljentänyt vauhtia ennen
  risteysalueelle saapumista. Tieliikennelain 14 §:n (nykyinen TLL 28 §) mukaan kuljettajan on
  risteystä lähestyessään noudatettava erityistä varovaisuutta nopeusrajoituksesta riippumatta.
  Tämän lisäksi kuljettajan on tieliikennelain 23 §:n (nykyinen TLL 5 §) perusteella aina voitava
  pysäyttää ajoneuvo edessä olevan ajoradan näkyvällä osalla ja kaikissa ennalta arvattavissa
  tilanteissa. A on kuljettanut yli 63 tonnin painoista yhdistelmäajoneuvoa, joten hänellä on ollut myös
  tästä syystä korostunut huolellisuusvelvoite. (KKO 2016:36.)
  Korkeimman oikeus toteaa, että liikennesääntöjen rikkominen ei automaattisesti kuitenkaan
  merkitse sitä, että kuolemantuottamusta arvioitaessa kuljettaja olisi menetellyt merkittävällä tavalla
  huolimattomasti. Näin ollen kysymykseksi muodostuu, onko kuljettaja noudattanut sitä
  huolellisuutta, jota liikenteessä edellytetään liikennevahinkojen välttämiseksi. Korkein oikeus viittaa
  ratkaisussaan hallituksen esitykseen (HE 44/2002 vp s. 102), jonka mukaan lakiin otetut
  huolellisuusvelvoitteet saattavat joissain tilanteissa väistyä ja esimerkiksi oikeus luottaa
  liikenteessä tietyin edellytyksin toisen toiminnan asianmukaisuuteen saattaa vaikuttaa
  huolellisuusarvioinnissa. (KKO 2016:36.)
  Tieliikennelain 15 §:n (nykyinen TLL 25 §) mukaan kuljettajan, joka liikennesääntöjen tai
  liikennemerkin mukaan on väistämisvelvollinen, on hyvissä ajoin nopeutta vähentämällä tai
  pysähtymällä selvästi osoitettava, että hän aikoo noudattaa velvollisuuttaan. Onnettomuuspaikalla
  B on ollut vahvan ja selvästi merkityn väistämisvelvollisuuden alainen. B:n kuljettaman ajoneuvon
  vauhdin on täytynyt vähentyä lähes pysähdyksiin, koska ajoneuvo on jatkanut kulkuaan
  risteysalueelle 1. vaihteella ja ryömimisnopeudella. Korkeimman oikeuden mukaan B:n auton
  voimakas jarrutus ennen risteystä on antanut A:lle perustellun syyn olettaa, että B on huomannut
  hänet ja on aikeissa noudattaa väistämisvelvollisuuttaan. Tästä syystä korkein oikeus katsoo, että
  B:n kuljettaman ajoneuvon kulkeutuminen A:n käyttämälle ajoradalle on ollut yllättävää ja
  ennakoimatonta. (KKO 2016:36.)
  Ratkaisun mukaan A:n toiminnan huolellisuutta tukee myös se, että A on B:n kuljettaman
  ajoneuvon havaittuaan kääntänyt katseensa eteenpäin muun liikenteen tarkkailemiseksi.
  Tapahtumainkulun perusteella B:n kuljettaman ajoneuvon havaittuaan A:lla olisi ollut käytettävissä
  olevan ajan ja ajomatkan perusteella mahdollisuus saada ajoneuvoyhdistelmä pysähtymään ennen
  törmäystä. Korkein oikeus katsoi, että mikäli A olisi havainnut B:n laiminlyövän
  väistämisvelvollisuuttaan, A olisi ylinopeudestaan huolimatta kyennyt estämään törmäyksen. (KKO
  2016:36.)
  Korkeimman oikeuden johtopäätöksestä ilmenee, että A:n vastuun arvioinnissa ei voida antaa
  ratkaisevaa merkitystä sille, jos A:n auton nopeus olisi ollut alhaisempi. B on lähtenyt ylittämään
  tietä, vaikka A:n kuljettama ajoneuvoyhdistelmä on ollut selvästi liian lähellä. Korkeimman oikeuden
  mukaan A ei ole vallitsevissa olosuhteissa voinut varautua näin yllättävään ja selvästi
  väistämisvelvollisuuden vastaiseen ajoon. Korkein oikeus toteaa ratkaisussaan, että se, ettei A ole
  varautunut B:n laiminlyövän väistämisvelvollissuuttaan, eikä ole alentanut nopeuttaan risteystä
  lähestyessään osoita A:ssa sellaista liikennesääntöjen vastaista huolimattomuutta, jolla hän olisi
  aiheuttanut B:n ja hänen kyydissään olleiden kuoleman. Näin ollen korkein oikeus ei muuta
  hovioikeuden tuomion lopputulosta. (KKO 2016:36.)

  Niin tällä vain yritän sanoa sitä, että ei se ole aivan niin yksioikoista, että jos olet ajanut ylinopeutta, niin olet täysin selkeästi kaikkeen syyllinen ja tuomio tulee jne. Vaikka ylinopeus olisi kiistattomasti osoitettavissakin siis.
  "The only thing we have to fear is fear itself"
 6. #36
  Lainaa speedheadshot kirjoitti Katso viesti
  [B]Mutta ei sillä välttämättä mitään merkitystä ole vaikka ylinopeus olisi todettavissakin ja vaikka syytetty jopa sen myöntäisi tai ei myöntäisi. Ei se 1:1 tarkoita sitä, että automaattisesti vakuutusyhtiö voittaa ja syyllinen todetaan korvausvelvolliseksi tm

  Niin tällä vain yritän sanoa sitä, että ei se ole aivan niin yksioikoista, että jos olet ajanut ylinopeutta, niin olet täysin selkeästi kaikkeen syyllinen ja tuomio tulee jne. Vaikka ylinopeus olisi kiistattomasti osoitettavissakin siis.
  No, sinä yritit vielä edellisessä viestissäsi väittää, että ylinopeutta ei voi todistaa ellet aja päin tutkaavaa poliisiautoa. Eli tuo sanomasi on muuttunut aika tavalla tässä kahden edellisen viestin välillä. Yritä siis päättää mitä olet väittämässä, niin voidaan päästä tässä keskustelussa johonkin.

  Ylinopeus on todennettavissa monella muullakin tavalla kuin vain tutkalla, eikä siinä pelkkä kiistäminen lämmitä leivättömän pöydän ääressä. Korvausvastuut ovat vielä sitten asia erikseen, kuten totesitkin.
  1835
 7. #37
  Eläkeläinen pupu:n avatar
  Rata & Koulutus
  Liittyi Jul 2005
  Kirkkonummi
  MotOrg ry jäsen
  Lainaa speedheadshot kirjoitti Katso viesti
  [B]

  Niin tällä vain yritän sanoa sitä, että ei se ole aivan niin yksioikoista, että jos olet ajanut ylinopeutta, niin olet täysin selkeästi kaikkeen syyllinen ja tuomio tulee jne. Vaikka ylinopeus olisi kiistattomasti osoitettavissakin siis.
  Ko tapauksessa, nopeus todettiin ajopiirturista.
  Eikä ylinopeus ei ollut törkeän suuri, eli rekan kuljettaja ei syyllistyny törkeään liikenteen vaarantamiseen...
  "Puput on kyllä suloisia, muttei kovin älykkäitä"
 8. #38
  Lainaa Ghostrider kirjoitti Katso viesti
  No, sinä yritit vielä edellisessä viestissäsi väittää, että ylinopeutta ei voi todistaa ellet aja päin tutkaavaa poliisiautoa. Eli tuo sanomasi on muuttunut aika tavalla tässä kahden edellisen viestin välillä. Yritä siis päättää mitä olet väittämässä, niin voidaan päästä tässä keskustelussa johonkin.


  Ylinopeus on todennettavissa monella muullakin tavalla kuin vain tutkalla, eikä siinä pelkkä kiistäminen lämmitä leivättömän pöydän ääressä. Korvausvastuut ovat vielä sitten asia erikseen, kuten totesitkin.

  "Yritä siis päättää mitä olet väittämässä"


  Samat sanat


  Pelkkä kiistäminen on sinun sanomaasi, ei suinkaan minun Toki jotain muutakin kannattaa sanoa, kuin pelkästään kiistää, valehdella ei saa, mutta jos vähän juksaa Ja siis poliisiautoa päin ajaminen ja tutkaaminen ovat kaksi eri tapahtumaa, sinä itse olet ne yhdistänyt yhdeksi ja samaksi tapahtumaksi eli ensin oli tutkaaminen, jolla todennettiin ylinopeus ja sen jälkeen poliisiautoa päin ajaminen, josta syntyi korvausvelvollisuus. Minähän nimenomaan olen väittänyt, että tutkaamisella voi todistaa nopeuden, mutta törmäyksellä poliisiautoon ei voi sitä todistaa, se on nimenomaan sinun väittämääsi, ei minun.


  Mutta jatketaan... Koska tässä jäi mietyttämään tässä meidän keskustelussa se, että jos tällainen tapahtuma kävisi, että vakuutusyhtiö lähtisi hakemaan takaisin maksua, niin se olisi varmaan sitten erillinen oikeudenkäynti ja perustuisi aiempaan oikeuden ratkaisuun syyllisyyksistä, koska jotain kättä pidempäähän heillä täytyy syyllisyyksistä olla esittää tällaisiin vaatimuksiin. Joten summa summarum pieni vilunkipeli voi toisinaan kannattaa, koska jos pystyy osoittamaan syyttömyytensä (oli sitten syyllinen tai ei), niin hyvin epätodennäköistä on (tai voi sanoa, että se ei ole mahdollista), että vakuutusyhtiö lähtisi hakemaan jotain takaisinmaksua, koska millä perusteella sellaista haettaisiin syyttömältä osapuolelta? Tosin asia erikseen on sitten se, että kaatuuko tämä vilunkipeli vastakkaisen osapuolen niskaa ja jos hän on syytön, niin vastuu asian eteenpäin viemisestä jää hänelle itselleen ja ilman uutta näyttöä voi olla vaikea näyttää toteen sellaista, joka muuttaisi aiemman ratkaisun toiseksi. Mutta joka tapauksessa se olisi erillinen juttu.


  Nämä asiathan eivät ole mitään kiveen hakattuja absoluuttisia yhden totuuden totuuksia, jotka pätevät aina samanlaisina. Sama asia voidaan ratkaista monella eri tavalla, ei ole mitään yhtä ja oikeaa, absoluuttista totuutta olemassa tai käytäntöä olemassa Se olisikin aika helppoa tämä oikeudenkäyttö, jos näin olisi. Mutta olisiko sitten tarvetta asianajajille, kun poliisi voisi vain päättää miten asiat ovat Eli summa summarum luultavasti olemme molemmat yhtä oikeassa ja väärässä, molempien totuus on yhtä oikea ja suuri

  Sopiiko tämä loppuratkaisuksi?
  "The only thing we have to fear is fear itself"
 9. #39
  Lainaa speedheadshot kirjoitti Katso viesti
  "Yritä siis päättää mitä olet väittämässä"


  Samat sanat


  Pelkkä kiistäminen on sinun sanomaasi, ei suinkaan minun Toki jotain muutakin kannattaa sanoa, kuin pelkästään kiistää, valehdella ei saa, mutta jos vähän juksaa Ja siis poliisiautoa päin ajaminen ja tutkaaminen ovat kaksi eri tapahtumaa, sinä itse olet ne yhdistänyt yhdeksi ja samaksi tapahtumaksi eli ensin oli tutkaaminen, jolla todennettiin ylinopeus ja sen jälkeen poliisiautoa päin ajaminen, josta syntyi korvausvelvollisuus. Minähän nimenomaan olen väittänyt, että tutkaamisella voi todistaa nopeuden, mutta törmäyksellä poliisiautoon ei voi sitä todistaa, se on nimenomaan sinun väittämääsi, ei minun.


  Mutta jatketaan... Koska tässä jäi mietyttämään tässä meidän keskustelussa se, että jos tällainen tapahtuma kävisi, että vakuutusyhtiö lähtisi hakemaan takaisin maksua, niin se olisi varmaan sitten erillinen oikeudenkäynti ja perustuisi aiempaan oikeuden ratkaisuun syyllisyyksistä, koska jotain kättä pidempäähän heillä täytyy syyllisyyksistä olla esittää tällaisiin vaatimuksiin. Joten summa summarum pieni vilunkipeli voi toisinaan kannattaa, koska jos pystyy osoittamaan syyttömyytensä (oli sitten syyllinen tai ei), niin hyvin epätodennäköistä on (tai voi sanoa, että se ei ole mahdollista), että vakuutusyhtiö lähtisi hakemaan jotain takaisinmaksua, koska millä perusteella sellaista haettaisiin syyttömältä osapuolelta? Tosin asia erikseen on sitten se, että kaatuuko tämä vilunkipeli vastakkaisen osapuolen niskaa ja jos hän on syytön, niin vastuu asian eteenpäin viemisestä jää hänelle itselleen ja ilman uutta näyttöä voi olla vaikea näyttää toteen sellaista, joka muuttaisi aiemman ratkaisun toiseksi. Mutta joka tapauksessa se olisi erillinen juttu.


  Nämä asiathan eivät ole mitään kiveen hakattuja absoluuttisia yhden totuuden totuuksia, jotka pätevät aina samanlaisina. Sama asia voidaan ratkaista monella eri tavalla, ei ole mitään yhtä ja oikeaa, absoluuttista totuutta olemassa tai käytäntöä olemassa Se olisikin aika helppoa tämä oikeudenkäyttö, jos näin olisi. Mutta olisiko sitten tarvetta asianajajille, kun poliisi voisi vain päättää miten asiat ovat Eli summa summarum luultavasti olemme molemmat yhtä oikeassa ja väärässä, molempien totuus on yhtä oikea ja suuri

  Sopiiko tämä loppuratkaisuksi?
  Oman kokemuksen perusteella noissa syyllisyyttä koskevissa istunnoissa käsitellään yleensä myös nuo vahingkonkorvaukset ihan kustannusten minimoimiseksi ja jotta kaikki saadaan yhdelle päätöslauselmalle.

  Absoluuttisia totuuksia on oikeudenkäynneissä. Syyllisyys voi olla hyvinkin selvä ja tiedossa jo ennen haasteen toimittamista. Länsimaisessa oikeuskäytännössä asianajajan tehtävä ei ole todistaa asiakkaansa syyttömyyttä vaan taata asiakkaalleen oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu. Jos rattijuoppo tappaa jonkun liikenteessä ja jää paikanpäältä kiinni, ei syyllisyydestä tarvitse enää oikeudessa vääntää. Absoluuttinen totuus on se että on oltu kännissä ja nyt on joku kuollut. Oikeudenkäynnissä päätetään siis tuomiosta ja asianajajan tehtävä on saada tuo minimiin.
  Honda CBR1000RR Fireblade
  Yamaha YZF-R6R (ex)
  Suzuki GSX650F (ex)
  http://mopollasuohon.blogspot.com/
  https://www.youtube.com/@Qassu78
 10. #40
  Lainaa Hammurab kirjoitti Katso viesti
  Oman kokemuksen perusteella noissa syyllisyyttä koskevissa istunnoissa käsitellään yleensä myös nuo vahingkonkorvaukset ihan kustannusten minimoimiseksi ja jotta kaikki saadaan yhdelle päätöslauselmalle.

  Absoluuttisia totuuksia on oikeudenkäynneissä. Syyllisyys voi olla hyvinkin selvä ja tiedossa jo ennen haasteen toimittamista. Länsimaisessa oikeuskäytännössä asianajajan tehtävä ei ole todistaa asiakkaansa syyttömyyttä vaan taata asiakkaalleen oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu. Jos rattijuoppo tappaa jonkun liikenteessä ja jää paikanpäältä kiinni, ei syyllisyydestä tarvitse enää oikeudessa vääntää. Absoluuttinen totuus on se että on oltu kännissä ja nyt on joku kuollut. Oikeudenkäynnissä päätetään siis tuomiosta ja asianajajan tehtävä on saada tuo minimiin.
  Jenkithän on länsimainen oikeus, mutta ei sillä kyllä kovin paljon ole yhteistä suomalaisen oikeuskäytännön kanssa ja jälleen olen eri mieltä. Silloin, kun syyllisyys on epäselvää (ja se hyvin monasti voi sitä olla vaikka se lähtökohtaisesti olisikin jotain muuta syyttäjän mielestä ja syyttäjän mielestä kaikki on aina niin kovin selvää ja sama koskee haastetta, koska sehän on pääosin syyttäjän näkemys) niin asianajajan tehtävä voi olla kerätä uutta näyttöä, joka tukee syytetyn syyttömyyttä ja sitä näyttöä voidaan kerätä myöskin siellä oikeuden istunnossa, josta tulee myöskin juuri tämä oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu. Ja kyllä se todellakin voi se tilanne olla sekin, että se haaste voi olla jotain aivan muuta, kuin mitä oikeasti on tapahtunut ja vasta oikeudessahan se selvitetään asianomaisen, syytetyn, todistajien ja asiantuntijoiden kuulemisten perusteella miten mikäkin asia on todellisuudessa mennyt. Poliisihan ei näitä päätöksiä tee vaikka olisi miten kännissä ja verekseltään kiinni jäänyt, poliisin tehtävä on ainoastan toimittaa puolueeton esitutkinta. Mikään ei ole selvää ennen papin tai tuomarin aamenta ja se voi senkin jälkeen olla vielä epäselvää ja sen vuoksi meillä on sitten hovioikeus mm. olemassa, jossa on mahdollisuus käydä kolmen tuomarin läsnäollessa asiat läpi vieläkin tarkemmin ja se perustuu mm. siihen, että suomessa ei haluta tuomita kevein perustein ja kyllähän nuo käräjäoikeuden istunnot on aika kevyttä kamaa monasti, jotka sitten vähän kuin varmuuden vuoksi antavat jonkin tuomion mikä sitten monasti muuttuu hovioikeuden tarkemmassa syynissä ja molemmista oikeusasteista voi tulla myöskin täysin vapauttavia tuomioita. Eli mikään ei ole mitenkään sidottua haastehakemukseen. Mutta toki tällaisessa esittämässäsi tapauksessa, että joku on ajettu kännissä kuoliaaksi ja tekijä on sen tunnustanut, niin silloinhan se on aika selvä juttu, mutta siinäkin voi vielä olla monenlaista olosuhdetta takana, jotka selviävät tarkemmin vasta siellä oikeudessa. Ei se mitenkään 1:1 ole, että koska ihminen ajoi toisen kännissä kuoliaaksi, niin se olisi automaattisesti kuolemantuottamus ja päälle ajajan syytä, siinä voi olla vaikka mitä muuta taustalla. Voi olla myös niin, että on sitten tällainen juttu tai jokin muu ja käräjillä asianomainen lausuu toisin, kuin hovissa tai niin, että kärjäoikeudessa asia menee näin, mutta hovissa onkin uusi todistaja, jonka todistus saattaa kääntää koko jutun täysin päälaelleen.
  "The only thing we have to fear is fear itself"
 11. #41
  Nitrous:n avatar
  Rata & Koulutus
  Liittyi Mar 2004
  Järvenpää
  MotOrg ry jäsen
  Tää kevään viipyminen aiheuttaa kyllä kaikkea kummaa. Tuolla toisessa ketjussa innostuttiin opiskelemaan kemiaa, täällä on näköjään Internet-Mutu Yliopiston oikeustieteen opinnot käynnissä.

  Harmi kun eräs takavuosilta tuttu webbipalstojen kielivirtuoosi ja oikeusoppinut ei enää kirjoittele tänne. Tulisi ihan loistavaa kontenttia, mutta menee tää tälleen vähän haaleillakin poppareilla.
  Superbike #7
 12. #42
  Orgin Keulahahmo JMH:n avatar
  Liittyi Jul 2010
  Presidentin naapuri
  MotOrg ry jäsen
  Lainaa Nitrous kirjoitti Katso viesti
  Tää kevään viipyminen aiheuttaa kyllä kaikkea kummaa. Tuolla toisessa ketjussa innostuttiin opiskelemaan kemiaa, täällä on näköjään Internet-Mutu Yliopiston oikeustieteen opinnot käynnissä.

  Harmi kun eräs takavuosilta tuttu webbipalstojen kielivirtuoosi ja oikeusoppinut ei enää kirjoittele tänne. Tulisi ihan loistavaa kontenttia, mutta menee tää tälleen vähän haaleillakin poppareilla.
  Sen oma nikki sai muistaakseni banskua, enkä ole varma, onko maailma valmis hieman rauhoittuneeseen ja keski-ikäistyneeseen versioonkaan.

  Mutta sama kävi kyllä vähän mielessä
  02 Mille R
  Kaikki kirjoittamani on lähes poikkeuksetta täyttä paskaa, eikä sitä ole tarkoitettu kenenkään silmille, vaan tulisi pikemminkin moderoida helvettiin... ja heti.
  Ajolinjani ovat kuin Hendrixin soolot. Ennalta-arvaamattomia, ja aina erilaiset.
 13. #43
  Eläkeläinen pupu:n avatar
  Rata & Koulutus
  Liittyi Jul 2005
  Kirkkonummi
  MotOrg ry jäsen
  Lainaa JMH kirjoitti Katso viesti
  Sen oma nikki sai muistaakseni banskua, enkä ole varma, onko maailma valmis hieman rauhoittuneeseen ja keski-ikäistyneeseen versioonkaan.
  Ei kyllä oo bannattu tällä/tältä forumilta
  "Puput on kyllä suloisia, muttei kovin älykkäitä"
 14. #44
  Orgin Keulahahmo JMH:n avatar
  Liittyi Jul 2010
  Presidentin naapuri
  MotOrg ry jäsen
  Tunnus on ainakin suljettu.
  02 Mille R
  Kaikki kirjoittamani on lähes poikkeuksetta täyttä paskaa, eikä sitä ole tarkoitettu kenenkään silmille, vaan tulisi pikemminkin moderoida helvettiin... ja heti.
  Ajolinjani ovat kuin Hendrixin soolot. Ennalta-arvaamattomia, ja aina erilaiset.
 15. #45
  Eläkeläinen pupu:n avatar
  Rata & Koulutus
  Liittyi Jul 2005
  Kirkkonummi
  MotOrg ry jäsen
  Lainaa JMH kirjoitti Katso viesti
  Sen oma nikki sai muistaakseni banskua, enkä ole varma, onko maailma valmis hieman rauhoittuneeseen ja keski-ikäistyneeseen versioonkaan.

  Mutta sama kävi kyllä vähän mielessä
  Lainaa pupu kirjoitti Katso viesti
  Ei kyllä oo bannattu tällä/tältä forumilta
  Lainaa JMH kirjoitti Katso viesti
  Tunnus on ainakin suljettu.

  Sen verran pitää korjata, et sen henk.koht. nikki suljettiin ja ydistyksen nikki jätiin jäljelle.

  Forumin säännöt kun kieltävät yhdeltä henkillt useamman nikin. Mut ei sitä ikinä ole varsinaisesti bannattu...
  "Puput on kyllä suloisia, muttei kovin älykkäitä"
 16. #46
  Orgin Keulahahmo JMH:n avatar
  Liittyi Jul 2010
  Presidentin naapuri
  MotOrg ry jäsen
  Lainaa pupu kirjoitti Katso viesti
  Sen verran pitää korjata, et sen henk.koht. nikki suljettiin ja ydistyksen nikki jätiin jäljelle.

  Forumin säännöt kun kieltävät yhdeltä henkillt useamman nikin. Mut ei sitä ikinä ole varsinaisesti bannattu...
  Seison korjattuna.
  02 Mille R
  Kaikki kirjoittamani on lähes poikkeuksetta täyttä paskaa, eikä sitä ole tarkoitettu kenenkään silmille, vaan tulisi pikemminkin moderoida helvettiin... ja heti.
  Ajolinjani ovat kuin Hendrixin soolot. Ennalta-arvaamattomia, ja aina erilaiset.
 17. #47
  Pitäisi ottaa vain kylmän viileästi sellainen asenne, että aivan max 2 kommenttia per ketju ja aivan max 2 riviä per kommentti ja sitten kuka vaan kommentoi sen jälkeen mitä vaan, niin tajuta luovutta joka kerta ja jättää se keskustelu elämään omaa todellisuuttaan. Pitääpä testata.
  "The only thing we have to fear is fear itself"
 18. #48
  Lainaa speedheadshot kirjoitti Katso viesti
  Pitäisi ottaa vain kylmän viileästi sellainen asenne, että aivan max 2 kommenttia per ketju ja aivan max 2 riviä per kommentti ja sitten kuka vaan kommentoi sen jälkeen mitä vaan, niin tajuta luovutta joka kerta ja jättää se keskustelu elämään omaa todellisuuttaan. Pitääpä testata.
  Mitä hauskaa siinä olisi?
  Supermoto
 19. #49
  Voivoi poijjaat. Aloittajalla mahtaa naurattaa näiden vastausten vastaavuus kysymykseensä
  Antti
  ex-BMW K100RS -85
  ex-BMW K1200S -05
 20. #50
  Työelämässä näkee sen verran kädettömiä ihmisiä, joten hienoa, että edes osa porukkaa rakentelee jotain omasta päästään - mahdollisesti yritys-erehdys -periaatteeöla.
 21. #51
  Kyllähän tässä on useampaa keskustelijaa kosiskeltu mukaan mutta ei ole Rapala tarttunut
  Seuraava annos on fataali
 22. #52
  Ei ne ekat mopot ja autot olleet tuon kummoisempia, ruuvaamiseen enemmän intoa kun järkeä ja henkiin on jääty.

  Jos asia häiritsee niin mene mukaan rakentamaan.
  Kylätason kurapyöräilijä.
 23.  
 24. #53
  Lainaa Nomad kirjoitti Katso viesti
  Työelämässä näkee sen verran kädettömiä ihmisiä, joten hienoa, että edes osa porukkaa rakentelee jotain omasta päästään - mahdollisesti yritys-erehdys -periaatteeöla.
  Tuossa on kyllä hyvä mahdollisuus saada sinne yksi kädetön lisää, kun sattuu sopivasti kuskin nilkkaa kutittamaan ajossa ja huolimattomasti raapii kutiavaa kohtaa tai ainakin sormeton.
  DL650 V-Strom / GSX650F
Sivu: 2 / 2:sta EnsimmäinenEnsimmäinen 12