1 §
Jokainen uusi käyttäjä on heti rekisteröitymisensä jälkeen moderaattoreiden erityistarkkailussa. Mikäli viesteistä ilmenee, että käyttäjällä ei ole mitään annettavaa keskustelupalstalle tai että hän rikkoo palstan sääntöjä, voidaan käyttäjätunnus ja kirjoitusoikeudet poistaa ilman varoitusta.

2 §
Kaikki viestit on kirjoitettava oikeille, niille tarkoitetuille alueille. Paskanjauhantaan voi kirjoittaa sellaisista aiheista, jotka eivät kuulu muihin osioihin. Moottoripyöräaiheiset äänestykset tulee avata niille varattuu osioon.

3 §
Keskustelufoorumi on olemassa asioista keskustelua varten. Uskonnollisten ja poliittisten julistusten sekä muiden niihin rinnastettavien ilmoitusasioiden paikka ei ole tällä foorumilla.

4 §
Liiketoimintaan liittyvät tai siihen rinnastettavat ilmoitukset ja mainokset laitetaan osioon "Yritysten ilmoitukset ja kaupalliset tiedotteet". Liiketoiminnaksi katsotaan sellainen kaupankäynti, missä kaupan kohde on hankittu myytäväksi eikä itse käytettäväksi. Muissa osioissa mainostaminen on kiellettyä ilman Motorg ry:n lupaa. Moottoripyöräilyyn liittyvien tapahtumien mainostaminen on sallittua.

5 §
Keskustelu kustakin aiheesta tulee käydä yhdessä viestiketjussa, ellei uuden viestiketjun avaamiselle ole selvää syytä. Moderaattorit voivat tarvittaessa muuttaa ketjun otsikon vastaamaan aihetta. Ennen uuden otsikon avaamista kirjoittajan tulee tarkistaa otsikkolistasta tai hakutoimintoa käyttäen, onko aiheesta avattu keskustelua jo aiemmin.

6 §
Kirjoitetuilta viesteiltä odotetaan jotain uutta sisältöä keskusteltavana olevaan aiheeseen. Miettikää hetki ennen kuin painatte lähetä-nappulaa: onko viestissänne todellakin annettavaa ketjuun. Sisällöttömiin ja aiheeseen liittymättömiin viesteihin puututaan erityisesti silloin, kun ne häiritsevät ketjun alkuperäistä keskustelua. Chattaamista ja muuta jutustelua varten on omat kanavansa, ne eivät kuulu keskustelupalstalle, kuten eivät myöskään henkilökohtaiset ja yksityisviestit.

7 §
Viestien kieli- ja kirjoitusasun edellytetään olevan sellaista, että teksti on helposti luettavaa. Ota huomioon myös viestisi lukijat. Täydellistä tekstiä ei keneltäkään edellytetä.

8 §
Kohtele muita kirjoittajia niin kuin tahtoisit itseäsi kohdeltavan. Motoristihengen odotetaan näkyvän myös foorumilla. Toisen henkilön halventaminen tai loukkaaminen esittämällä valheellisia tietoja, vihjauksia tai perättömiä syytöksiä on palstalla kielletty ja siihen puututaan, samoin kuin toisten kirjoittajien nimittelyyn ja muihin henkilökohtaisuuksiin.

9 §
Odotamme kaikkien kirjoittajien noudattavan yleistä netikettiä ja ymmärtävän hyvän maun käsitteen. Mauttomuuksiin syyllistyneiden kirjoitusoikeuksia tullaan rajoittamaan. Kirosanojen käyttö viesteissä on sallittua, kunhan viestissä on muutakin asiaa niiden lisäksi.

10 §
Trollaaminen on kiellettyä. Tällä tarkoitetaan viestejä, joilla pyritään tietoisesti saamaan lukijoiden ja kanssakirjoittajien tunteet kuohumaan. Provokatiivisetkin viestit ovat sallittuja, elleivät ne riko palstan muita sääntökohtia.

11 §
Toisen kirjoittajan tekstin lainaamisen yhteydessä tekstin muuttaminen on kiellettyä. Lainausta voi ja kannattaa lyhentää niin että kommentoitava osa tulee selväksi, mutta alkuperäisen ajatuksen tulee säilyä lyhennyksestä huolimatta.

12 §
Kaikki laissa kielletty toiminta ja siihen yllyttäminen tai kehottaminen on kiellettyä. Tällaista toimintaa on kiihottaminen kansanryhmää vastaan ja syrjintä, joista on säädetty rikoslaissa ja yhdenvertaisuuslaissa. Henkilöön, ihmisryhmään tai kansanryhmään kohdistuvat rasistiset, uhkaavat, vihamieliset, halventavat ja nöyryyttävät viestit tullaan poistamaan ja tarvittaessa kirjoittajan kirjoitusoikeuksia tullaan rajoittamaan.

Laissa kiellettyjä ovat myös muun muassa tekijänoikeusrikkomus ja kunnianloukkaus. Älä kopioi tekijänoikeuksien alaista materiaalia, tai esimerkiksi medioiden artikkeleita tai musiikkikappaleiden sanoituksia sellaisenaan keskustelupalstalle, vaan käytä linkitystä. Älä aseta saataville laittomia kopioita esim. tietokoneohjelmista, musiikista tai elokuvista äläkä kysele keskustelupalstalla sellaisten perään.

13 §
Ylläpito ei tarkista foorumille jätettyjä viestejä. Moottoripyora.org ja sen edustajat eivät ole juridisesti vastuussa käyttäjien sanomisista, eikä niiden perusteella voi nostaa ylläpitoa vastaan mitään vastuu- tai vahingonkorvausvaatimuksia. Ylläpito saattaa joutua oikeusistuimen päätöksellä ilmoittamaan hallussaan olevat henkilö- ja muut tietosi viranomaisille, mikäli kirjoittelu johtaa oikeudellisiin toimenpiteisiin tai vaatimuksiin. Foorumin henkilötietorekisteriseloste löytyy tästä.

14 §
Allekirjoituksen suurin sallittu pituus on 200 merkkiä ja noin 5 riviä.

15 §
Älä laita sivuille mitään sellaista, joka haittaa sivun luettavuutta ja ulkoasua.

16 §
Viesteihin saa liittää kuvia. Kuvan suurin koko on 800 pikseliä pisimpään suuntaan. Kuviin keskittyvissä viestiketjuissa kuva voi olla suurempikin, mutta koon on silloinkin oltava kohtuullinen. Harkitse, antaako suuri kuva katsojilleen enempää kuin pienempi kuva. Kuvan alkuperäinen lähde tulee ilmoittaa jos se on tiedossa.

17 §
Kullakin kirjoittajalla saa olla käytössään vain yksi nimimerkki. Yrityksellä ja yhteisöllä voi olla käytössään oma nimimerkki riippumatta sen edustajien ja työntekijöiden henkilökohtaisista nimimerkeistä. Yritys tai yhteisö on oltava imimerkistään helposti tunnistettavissa. Mikäli kirjoittajan havaitaan käyttävän samanaikaisesti useampia nimimerkkejä, tullaan hänen kirjoitusoikeutensa poistamaan eikä uusia myönnetä.

18 §
Moderaattorit yhdessä päättävät harkintansa mukaan kaikkien sellaisten asioiden sallimisesta tai kieltämisestä, joita ei ole näissä säännöissä erikseen mainittu.

19 §
Näiden sääntöjen ja muiden ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi moderaattori antaa kirjoittajalle joko huomautuksen tai varoituksen. Kirjoitusoikeuksia voidaan rajoittaa tilapäisesti ilman varoitusta. Kolmen varoituksen jälkeen kirjoitusoikeudet poistetaan pysyvästi. Ylläpito voi sulkea käyttäjätunnuksen myös muissa tilanteissa joissa se katsoo toimenpiteen tarpeelliseksi.

Moottoripyora.orgin ylläpito